Adatvédelmi tájékoztató

Érvényes: 2019. április 23-tól

A HírParti.hu (továbbiakban: honlap) kiadója, a Clever Investor Kft. (székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C, cégjegyzékszám: 01-09-206354, elérhetőség: info kukac hirparti.hu, a továbbiakban: kiadó) a honlap üzemeltetése és adatkezelése során elkötelezett

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,

– az Európai Unió 2016/679 számú adatvédelmi rendelete (GDPR),

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,

– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

előírásainak maradéktalan betartása iránt.

Személyes adatot a kiadó kizárólag a honlap híradási, tájékoztatási, szórakoztatási alapcélján felüli, regisztrációhoz kötött szolgáltatások (nyereményjáték, hírlevél stb.) igénybe vételekor kezel, de akkor is kizárólag a felhasználók önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulása alapján, biztosítva, hogy a felhasználók a szolgáltatásról bármikor akadály nélkül leiratkozhassanak.

Cookie-használat („sütik”)

A HírParti.hu a felhasználók minél jobb kiszolgálása érdekében cookie-kat („sütiket”) használ.

A cookie-k („sütik”) kizárólag statisztikai céllal gyűjtenek adatokat, elsősorban a honlap megjelenítésének eszközeiről és a felhasználók oldallátogatási szokásairól. Személyes adatokat nem gyűjtenek, az adatokat anonim módon, emberi beavatkozás nélkül gyűjtik és elemzik. Az adatokat a honlapunk továbbfejlesztéséhez, látogatottságunk elemzéséhez használjuk fel.

A cookie-k („sütik”) között vannak állandóak és ideiglenesek is. Az ideiglenesek a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, az állandó cookie-kat („sütiket”) a honlapunk beállítása alapján a böngésző 90 napig tárolja, ennek lejártakor honlapunk ismét kéri a felhasználó engedélyét.

A cookie-kat („sütiket”) a felhasználók a számítógépükről bármikor törölhetik, illetve beállíthatják a böngészőjüket úgy, hogy az a cookie-k („sütik”) alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban számukra a honlap működése nem lesz teljes értékű.

A honlap a látogatói szokások anonim elemzésére a Google Analytics programot használja.

Regisztráció

A kiadó a honlap híradási, tájékoztatási, szórakoztatási alapcélján felüli szolgáltatások (nyereményjáték, hírlevél stb.) igénybe vételét regisztrációhoz kötheti.

A regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok köre szolgáltatásonként eltérő lehet.

A felhasználó a regisztrációját bármikor akadály nélkül megszüntetheti (leiratkozhat).

Regisztrációhoz kötött szolgáltatásaink:

jelenleg nincs ilyen szolgáltatásunk

Nyereményjáték

A kiadó a honlapon szervezett nyereményjátékokon való résztvételt minden esetben külön regisztrációhoz köti. A kötelezően megadandó személyes adatok köre nyereményjátékonként eltérő lehet.

A konkrét nyereményjátékra regisztrált felhasználók megadott személyes adatait a kiadó kizárólag a konkrét nyereményjátékkal összefüggésben használja és a nyereményjáték szervezésének lezárultáig tárolja, ezt követően ezeket a személyes adatokat véglegesen törli.

A felhasználó a nyereményjátékra vonatkozó regisztrációját bármikor akadály nélkül megszüntetheti (leiratkozhat).

A nyereményjátékok szervezése során a megadott személyes adatok kezeléséért a kiadó felel, de kezelésükkel adatfeldolgozót bízhat meg, amelyről a nyereményjátékra regisztrált felhasználókat a konkrét nyereményjáték feltételeit tartalmazó játékszabályzatban tájékoztatja.

Kérjük, minden esetben figyelmesen olvassa el a konkrét nyereményjáték feltételeit tartalmazó játékszabályzatot.

Jelenleg érvényes nyereményjátékaink és játékszabályzatuk:

jelenleg nincs érvényes nyereményjátékunk

Hírlevél

A kiadó a honlap hírlevél szolgáltatásának igénybe vételét külön regisztrációhoz köti. A kötelezően megadandó személyes adatok köre hírlevelenként eltérő lehet.

A hírlevél szolgáltatás igénylésekor a felhasználók által megadott személyes adatokat a kiadó kizárólag a hírlevél szolgáltatás üzemeltetésével összefüggésben használja, a felhasználók által önkéntesen, tájékozottan és határozott hozzájárulással kinyilvánított ideig, ezt követően a felhasználó személyes adatait véglegesen törli.

A felhasználó a hírlevél szolgáltatásra vonatkozó regisztrációját bármikor akadály nélkül megszüntetheti (leiratkozhat).

A hírlevél szolgáltatás szervezése során a megadott személyes adatok kezeléséért a kiadó felel, de kezelésükkel adatfeldolgozót bízhat meg, amelyről a hírlevél szolgáltatásra regisztrált felhasználókat a hírlevélküldési szabályzatában, változás esetén az igényelt hírlevélben is tájékoztatja.

Kérjük, amikor regisztrál a hírlevél szolgáltatásra, minden esetben figyelmesen olvassa el a szolgáltatás feltételeit tartalmazó hírlevélküldési szabályzatot.

Jelenleg igényelhető hírlevél szolgáltatásaink és szabályzatuk:

jelenleg nincs igényelhető hírlevél szolgáltatásunk

RSS feed szolgáltatás

A kiadó a honlap RSS feed szolgáltatását jelenleg nem köti külön regisztrációhoz, e szolgáltatással kapcsolatban személyes adatokat nem gyűjt és nem kezel.

Jelenleg elérhető RSS feed szolgáltatásaink:

jelenleg nincs elérhető RSS szolgáltatásunk

A honlaphoz kapcsolódó közösségi médiás felületek

A honlap kiadója fenntartja magának a jogot, hogy a honlaphoz kapcsolódóan az interneten bárki számára szabadon elérhető közösségi médiák (Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook Messenger, Linkedin, Pinterest, Tik Tok stb.) felületén önálló oldallal, hírfolyammal vagy csatornával jelenjen meg, és ezeket a honlap felhasználóinak növelése céljából is használja.

A kiadó kijelenti, hogy a honlaphoz kapcsolódó közösségi médiás felületek használata során tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adott közösségi média üzemeltetője által előírt vagy engedélyett módon és kizárólag az adott közösségi média felületén hasznosítja és kezeli.

Felelősség elhatárolása

A honlaphoz kapcsolódó közösségi médiás felületek létrehozásakor és fenntartása során a kiadó az adott közösségi média üzemeltetőjének szolgáltatásait veszi igénybe, betartva az adott közösségi média üzemeltetőjének szabályzatokban részletezett feltételeit. Ez az adott közösség média többi felhasználójára is igaz. Ebből következik, hogy a honlaphoz kapcsolódó közösségi médiás felületekhez csatlakozók (követők, lájkolók, hozzászólók, megosztók stb.) az adott közösségi média üzemeltetőjének feltételeit, adatvédelmi szabályzatát már megismerve, azt elfogadva használják a felületet. Az adott közösségi média üzemeltetőjének adatkezelése a kiadó felelősségi hatókörén kívül esik, így azért a kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlaphoz kapcsolódó közösségi médiás felületek

a honlaphoz jelenleg nincs kapcsolódó közösségi médiás felület

Linkek, átirányítások, beágyazások

A felhasználók minél teljesebb, frissebb és hitelesebb tájékoztatása érdekében a honlapon közzétett cikkekben és hirdetésekben a honlaptól független, önálló internetes tartalmakat megnyitó linkek és beágyazások lehetnek. A linkek, beágyazások a rájuk kattintó felhasználókat átirányítják a honlaptól függetlenül működő, nem a honlap kiadója által üzemeltetett internetes oldalakra, amelyek adatvédelmi szabályai eltérhetnek a honlap kiadója által követett szabályoktól. Mivel azok meghatározása a kiadó felelősségi hatókörén kívül esik, így azokért a kiadó semmilyen felelősséget nem vállal.

A honlap kiadója felhívja rá a figyelmet, hogy a honlapon közzétett cikkekben és hirdetésekben elhelyezett linkekre, beágyazásokra a felhasználók saját felelősségükre kattintanak. Ugyanakkor a kiadó kéri a felhasználókat, hogy amennyiben a honlapon szereplő link megnyitásával olyan oldalra jutnak, amelynek adatvédelmi gyakorlatát sérelmesnek tartják, jelezzék ezt a kiadónak az info kukac hirparti.hu e-mail címen vagy a honlap Kapcsolat menüpontjában a konkrét oldal megnevezésével és a sérelmes gyakorlat leírásával. A kiadó minden bejelentést megvizsgál, és annak eredményéről értesíti a bejelentőt.

Adatkezelő

A HírParti.hu üzemeltetésével összefüggésben a személyes adatok kezelője a honlap kiadója.

Cégnév: Clever Investor Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Andor utca 21/C.

Cégjegyzékszám: 01-09-206354

Nyilvántartó cégbíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Elérhetőség: info kukac hirparti.hu

Adatfeldolgozó

Az adatkezelő jelenleg nem bízott meg mást az adatfeldolgozással.

Jogorvoslati lehetőségek

A honlap kiadója kéri, hogy ha a felhasználó a honlap adatkezelésével kapcsolatban úgy érzi, hogy a jogait megsértették, jelezze ezt a kiadónak az info kukac hirparti.hu e-mail címen vagy a honlap Kapcsolat menüpontjában. A kiadó minden bejelentést azonnal megvizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül értesíti a bejelentőt.

A jogainak sérelmét érzékelő felhasználó a panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bírósághoz is fordulhat.